Firmaopplysninger

Solør Transport og Spedisjon AL ble dannet av lokale lastebileiere i 1976.

Selskapet har sin administrasjon på Flisa og består i dag av 8 andelseiere med tilhørighet i Hedmark og Oppland.
Fra januar 2006 ble transportvirksomheten flyttet til et eget driftsselskap, Solør Transport og Spedisjon AS.
Vårt største virksomhetsområde er langtransport med hovedvekt på Norge, Sverige og Danmark.

Vi har i alle år hatt en god utvikling og stadig økende kundemasse.
I tillegg godt samarbeid med kollegaer i inn og utland.

Med basis i «egne biler» gir vi garanti for høy service og punktlige leveringer.
Vår bilpark er tidsmessig og av god standard. Våre sjåfører er bedriftens forlengede arm mot kunder, og gjør en utmerket jobb.

Adresse:
Solør Transport og Spedisjon AS
Kaffegata 5
2270 Flisa

Sentralbord: +47 62 95 65 60

E-post: knut@solortransport.no – Knut Rismoen, daglig leder  – tlf. 950 87 114

eva@solortransport.no  –  Eva Endsjø, befrakter – tlf. 483 17 393

bodil@solortransport.no – Bodil Stræte, fakturering, regnskap – tlf. 483 16 375

E-post fakturamottak:  faktura@solortransport.no

Bankkonto:
1917 09 71402. Sparebanken Hedmark, 2270 Flisa
IBAN NO4319170971402
Swift SHEDNO22FLI

Foretaksnummer: NO887 652 112