Informasjon

Historien om Solør Transport

Historien om Solør Transport

 

Historien om Solør transport er lang. Solør Transport og Spedisjon AL, ble etablert av lokale lastebileiere i 1976, og feiret 2016 40 år med suksessfull drift.

De har administrasjonen på Flisa i Solør, og eies av transportører og 10 andelseiere. Eierne er spredt over Hedmark, Oppland og Østfold.

I 2006 ble transportvirksomheten flyttet til et eget driftsselskap, Solør Transport og Spedisjon AS. Fra å være et transportselskap med fokus på tømmer, grus og spedisjon, er nå den største virksomhetsområdet langtransport og bulktransport med hovedvekt på leveringer i Norge, Sverige og Danmark.

Positiv utvikling

Utviklingen i selskapet har gjennom alle år vært positiv, og kundemassen har økt i disse 40 årene. Kundene har alltid vært i fokus, og man har også alltid strekt seg langt for å kunne møte markedets etterspørsel.
Bilparken har alltid hatt god standard. VI har utstyr tilpasset kundens behov, slik som moderne kranbiler, flisbiler, skap- og gardintraller.

Bilene tilfredsstiller dagens miljøkrav. Våre sjåfører har alltid vært bedriftens forlengede arm mot kundene, og de gjør en utmerket jobb.

Bedriftens hovedmål

Solør Transport og Spedisjon as skal være distriktets foretrukne og mest lønnsomme leverandør av godstransport på vei, være konkurransedyktig i alle ledd og ha kunden i sentrum.

Bedriften styres etter følgende verdigrunnlag:

Lovlydig – bærekraftig – ansvarlig – kompetent – samlende – lojal.